Techniczna optymalizacja parametrów sieci elektroenergetycznej