Rozlew płynnych produktów mlecznych oraz innych produktów wrażliwych mikrobiologicznie - Asset Clean

AssetClean™

 

Systemy rozlewu płynnych produktów mlecznych oraz innych produktów wrażliwych mikrobiologicznie.

 

System Napełniania Wagowego

 

Seria AssetClean™ 49 to synchroblok w wykonaniu ULTRA CLEAN, wyposażony we wszystkie niezbędne specjalistyczne systemy do rozlewu produktów wrażliwych mikrobiologicznie w środowisku sterylnym.

 

AssetClean™ 49 to urządzenie adaptacyjne. Przezbrojenie na różne produkty i opakowania wymaga minimum czasu i odbywa się poprzez specjalnie przewidziane funkcje zapamiętywania wcześniej wprowadzonych parametrów.

 

WYDAJNOŚĆ

 

Przewidziane zostały różne konfiguracje synchrobloku AssetClean™ 49, które zapewniają wydajność od 60 szt./min. do 400 szt./min. przy zastosowaniu pojemników/butelek o pojemności od 80 ml do 5 l.

 

Wykonanie Ultra Clean

 

- dezynfekcja butelek i nakrętek wodą ozonowana lub gorącym roztworem nadtlenku wodoru Н2О2 z późniejszym intensywnym płukaniem sterylną wodą.

 

Różne konfiguracje synchrobloku zapewniają czas działania roztworu dezynfekującego w butelkach i nakrętek, rozpoczynając od minimalnego 5,5 sekundy do pełnej dezynfekcji - 40 sek. W tym celu wykorzystuje się 2 kolumny dezynfekujące oraz specjalne liniowe urządzenie płuczące do nakrętek.

 

IND-PPS - Purity Protection SystemSystem ochrony czystości

 

- Automatyczne mycie oraz dezynfekcja zbiornika i zaworów napełniających,

- Automatyczne mycie i dezynfekcja zewnętrznych części w komorze urządzenia za pomocą kierunkowych i sferycznych dysz,

- Podawanie sterylnego powietrza do komory napełniania z nadciśnieniem w laminarnym przepływie, w celu zapobieżenia zakażeniu ze środowiska zewnętrznego,

- Centralny system odprowadzenia roztworów myjących i ich powrotu do CIP.

- Mocno nachylone powierzchnie spustowe „Sloping base” przyspawane do głównej konstrukcji, zapewniające szybkie i całkowite spływanie płynów i szybkie wysychanie powierzchni urządzenia.

- Wolno stojące osłony zabezpieczające, wykonane ze szkła hartowanego, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia i możliwość czyszczenia podłogi pod konstrukcją nośną.

- IND-CIP3 S3 – własny automatyczny system CIP do przygotowania roztworu myjącego i dezynfekcyjnego.

- IND-HOSW – instalacja do wytwarzania gorącego roztworu nadtlenku wodoru Н2О2 i sterylnej wody, stosowanych do dezynfekcji butelek i nakrętek.

- IND–HFAS – instalacja do wytwarzania i podawania sterylnego powietrza z zastosowaniem filtrów enzymatycznych HEPA.

 

 

Precyzyjne Napełnianie Wagowe

 

Każdy gram produktu jest ważny zarówno dla konsumenta, jak i dla producenta. W urządzeniach wagowych serii AssetClean™ stosowane są czujniki wagowe najwyższej klasy. Baza urządzenia skonstruowana jest w taki sposób, aby zakłócenia które przekazuje ona na czujnik wagowy miały jak najmniejsze znaczenie. Dla dokładnej kontroli procesu wagowego w trakcie rozlewu wykorzystujemy złożone oprogramowanie – efekt wielokrotnych modernizacji z biegiem lat.

Wszystko to, w połączeniu ze specjalnym opatentowanym zaworem napełniającym, gwarantuje absolutną dokładność rozlewu produktu w granicach od 0,3 grama do 1,2 grama w zależności od rodzaju produktu i pojemności opakowania.

 

 

SYSTEM NAPEŁNIANIA W PRZEPŁYWIE

 

Urządzenie kompaktowe serii AssetClean™ 43 - FFS wykorzystuje technologie pomiaru objętości napełnianego produktu – metryczny pomiar przepływu za pomocą przepływomierzy.

To urządzenie specjalnie przeznaczone do małych i szybkich produkcji z maksymalną wydajnością do 3600 but./godz. i opakowaniami od 0,2 do 5 litrów.

 

ZASTOSOWANIE OPAKOWAŃ. PRZEZBROJENIE

 

Urządzenie zaprojektowane jest tak, aby było możliwe szybkie przezbrojenie dla rożnych objętości od 0,2 do 5 l. z wykorzystaniem minimalnej ilości części formatujących.

Butelki mogą być szklane, lub z tworzywa HDPE, PET, o formie cylindrycznej, kwadratowej, prostokątnej i eliptycznej.

 

ESL

 

Urządzenie standardowo wyposażone jest w system do wydłużania okresu przydatności IND-PPS, a także w kolektor do przyłączania CIP i pompę do odprowadzania środków myjących. System IND-PPS zapewnia dezynfekcję butelek i nakrętek, oraz podawanie sterylnego powietrza z nadciśnieniem, w laminarnym przepływie do strefy roboczej maszyny. Do dezynfekcji urządzenia można wykorzystać roztwór powstały na bazie H2O2, oraz przegrzaną parę.